Žákovská soutěž Business Talent

Žákovská soutěž Business Talent

Vymysli, vyrob, ukaž se!

Soutěž pro osmáky a deváťáky základních škol Libereckého kraje. Pojďte si s námi vyzkoušet, jak to chodí v podnikání. Provedeme vás tvorbou jednoduchého podnikatelského plánu. U teorie ale nezůstaneme. To, co si vymyslíte, si také na technologiích otevřené dílny iQFABLAB vyrobíte. A ještě u toho můžete vyhrát 3D tiskárnu, robotickou stavebnici nebo třeba noc v iQPLANETÁRIU!

Naše cíle

  • Zprostředkovat žákům základních škol první kontakt s tématem inovativního podnikání a moderních technologií.

  • Poskytnout jim vedení od třech odborných lektorů z praxe (marketing, technologie, výroba) včetně zpětné vazby.

  • Motivovat je k hledání skrytých talentů zábavnou a naučnou formou a pomoci v rozhodování na jakou střední školu se hlásit.

  • Vyburcovat je k zapojení svého okolí v rámci vložené soutěže o cenu veřejnosti.

O soutěži

Naše soutěž si dává za cíl předat účastníkům, holkám a klukům z osmých a devátých tříd základních škol, pozitivní emoci z kreativní práce hlavou, rukama, se zapojením moderních technologiích otevřené dílny iQFABLAB.

Výstupem jejich snahy má být produkt (technologie a výroba) a zároveň ucelený koncepční materiál, jak na trh tento produkt umístit (obchod a marketing). Naši odborní lektoři provedou soutěžící procesem tvorby od myšlenky přes podnikatelský plán po návrh a výrobu produktu. Vše bude přizpůsobeno jejich schopnostem, tzn. především u podnikatelského plánu předpokládáme vznik velmi jednoduchého materiálu.

Předpokládáme, že se bude jednat o první kontakt soutěžících s touto tematikou. Na závěr soutěže dostanou všichni zpětnou vazbu od odborné poroty složené z odborných lektorů a z jednoho hosta z praxe, který dodá odborný pohled zvenčí. Absolvování soutěže má soutěžícím poskytnout pohled na jejich schopnosti, odhalit jejich skryté talenty (kreativec, obchodník, designér, technik...), a tím jim pomoci s volbou zaměření dalšího studia na SŠ. Zároveň jim má ukázat, že technické obory mají perspektivu.


Pravidla soutěže

Průběh soutěže

Žáci si vyzkouší práci ve čtyřčlenných týmech, nahlédnou do profesí kreativce, designéra, technologa, specializovaného technika nebo marketéra. Dva členové týmu se zaměří na práci se softwarem CorelDRAW a jejich další dva parťáci se mezitím dozví, jak fungují moderní technologie jako je laser a 3D tiskárna. Až bude celý tým vyzbrojený novými poznatky a dovednostmi, může začít ta nejtěžší, kreativní část - domluvit se, co bude tým vyrábět a pro koho. K dispozici bude nejen internet, ale především odborní lektoři, kteří poradí a pomohou v případě nesnází. Dopoledne věnujeme především poznávání, vymýšlení, navrhování a tvorbě podnikatelského plánu. Odpoledne se potom zaměříme na zkoušení prvních prototypů a výrobě finálního produktu. Závěrečnou disciplínou je prezentace výrobku. Znát odpověď na to, co jsme vyrobili, pro koho, za kolik a také vymyslet, jak originálně svůj výrobek představit odborné porotě. To vše se bude počítat do skóre dne.

Schéma soutěže

Z každého z osmi základních kol vzejde jeden vítězný tým, který poté postoupí do kola finálního. Úkolem finálního týmu bude do čtrnácti dnů od základního kola odevzdat prezentaci svého podnikatelského nápadu. Povinná forma je krátké video rozsahu cca dvou minut. Meze další kreativitě se nekladou.

Velké finále proběhne v prosinci a odborná porota v něm na základě odevzdaných prezentací vybere absolutního vítěze soutěže. Nejlepší týmy jednotlivých kol budou moci dále soutěžit o cenu veřejnosti, kterou spustíme 1. prosince 2021 po ukončení základní části soutěže.

Termíny

Základní kola: 18. říjen 2021 | 19. říjen 2021 | 25. říjen 2021 | 26. říjen 2021 | 1. listopad 2021 | 2. listopad 2021 | 8. listopad 2021 | 9. listopad 2021

Vyhlášení absolutního vítěze soutěže a vítěze ceny veřejnosti, předání cen: nejpozději 17. prosince 2021

Ceny

Pro školy: 1. místo: 3D tiskárna Průša vč. náplní, kurz 3D tisku | 2. místo: robotická stavebnice Merkur | 3. místo: robotická stavebnice Merkur

Pro soutěžící žáky: 1.-3. místo: noc v iQPlanetáriu | Cena veřejnosti: Pošli třídu do iQLANDIE

Chcete se přihlásit?

Přihlásit se mohou základní školy Libereckého kraje pomocí přihlašovacího formuláře. V případě velkého počtu zájemců provedou finální výběr pořadatelé na základě vyplněných motivačních kritérií.


Soutěž pořádá ARR-Agentura regionálního rozvoje, tým projektu Smart Akcelerátor, science centrum iQLANDIA a inovační centrum DEX IC v rámci projektu TalentMagnet. Projekt žákovské soutěže Business Talent 2021 je spolufinancován z fondů EU (ERDF, IPA, ENI), z Operačního programu VVV a z prostředků Libereckého kraje, Nadace Škola hrou a Nadace Preciosa. Pořadatelé si vyhrazují právo změn. Výhry nejsou právně vymahatelné.

Naše reference

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.