Smart Akcelerátor Libereckého kraje

Smart Akcelerátor Libereckého kraje

Posilujeme inovační ekosystém Libereckého kraje na podkladu Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (RIS3)

Rozvíjíme kapacity, organizační struktury a znalosti posilující inovační ekosystém regionu. Naším stěžejním úkolem je komunikace a síťování s klíčovými aktéry, podpora vzniku nových vazeb a projektů a řízení procesu podnikatelského objevování (tzv. EDP). Mezi nosná témata dále řadíme rozvoj lidských zdrojů pro oblasti vědy, výzkumu, inovací, speciálně pro digitalizaci a průmyslovou transformaci a moderní, dlouhodobě udržitelnou energetiku. Zaměřujeme se na posílení marketingové komunikace inovačního prostředí regionu. S těmito tématy úzce souvisí podpora startupů a spin-offů a rozvoj přeshraniční spolupráce. Výstupem projektu jsou konkrétní strategické projekty zaměřené na řešení zásadních výzev doby.

Naše cíle

 • Zajistit koordinovanou implementaci národní RIS3 strategie v Libereckém kraji.

 • Zkvalitnit proces podnikatelského objevování nových příležitostí tzv. EDP.

 • Přispět k plnému využití znalostního potenciálu Libereckého kraje.

 • Posílit konkurenceschopnost Libereckého kraje v Česku, Evropě i ve světě.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU SALK III:

 • Základní tým – Cílem aktivity je zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci krajské RIS3 strategie prostřednictvím Agentury regionálního rozvoje, rozvojové agentury Libereckého kraje. Základní tým ve své činnosti reaguje na aktuální potřeby inovačního prostředí kraje, nové společenské výzvy a trendy.

 • Vzdělávání a rozvoj kompetencí - Cílem aktivity je především vzdělávání odborného týmu a posilování relevantních kompetencí odborníků z partnerských organizací zapojených do rozvoje inovačního prostředí v kraji. Zejména se jedná o experty zapojené do tematických platforem nebo přípravy a realizace strategických projektů a členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji.

 • Mapování, analýzy a evaluace - Cílem aktivity je mapovat, sledovat a vyhodnocovat změny a vývoj inovačního prostředí v regionu, zjišťovat jeho potřeby a potenciál a vyhodnocovat výsledky, efekty a dopady implementace krajské RIS3 strategie. Tematicky navazujeme na mapování realizované projektem SALK II.

 • Asistence - Cílem aktivity je podpořit rozpracování strategických projektových záměrů v kraji tak, aby byly v souladu s krajskou RIS3 strategií (a/nebo Národní RIS3 strategií) a aby mohly být v podobě žádosti o podporu podány do relevantní výzvy vhodného mezinárodního, národního nebo regionálního programu podpory. 

 • Pilotní ověření - Cílem aktivity je ověřit funkčnost Informačního a datového portálu Libereckého kraje, nového nástroje podporujícího inovační ekosystém v regionu. Realizace pilotního ověření byla schválena RVVI v září 2022. Uvedený nástroj je úspěšně realizován v jiných krajích ČR, od kterých čerpáme zkušenosti.

 • Marketing a komunikace - Cílem aktivity je budovat dobrou reputaci místa Libereckého kraje jako kraje inovací směrem k validním cílovým skupinám. Nedílnou součástí této aktivity je aktivizace a posilování marketingové a komunikační aktivity subjektů inovačního ekosystému regionu. 

Základní parametry projektu SALK III:

 • Registrační číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22_009/0003642

 • Realizátor projektu: Liberecký kraj

 • Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026

 • Rozpočet projektu:

SALK III rozvíjí výstupy SALK I a SALK II

Dokumenty RVVI Libereckého kraje ke stažení

Naše reference

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.