Smart Akcelerátor Libereckého kraje

Smart Akcelerátor Libereckého kraje

Posilujeme inovační ekosystém Libereckého kraje na podkladu Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (RIS3)

Rozvíjíme kapacity, organizační struktury a znalosti za účelem budování Libereckého kraje jako prostředí, kde se dobře daří inovacím, výzkumu a vývoji. Podporujeme proces podnikatelského objevování (EDP). Hlavním žádoucím výstupem našich aktivit identifikace a příprava konkrétních strategických projektů řešících zásadních výzvy a potřeby Libereckého kraje. Nedílnou součástí jsou pak vzdělávací aktivity a propagace inovačního ekosystému směrem k odborné i široké veřejnosti.

Naše cíle

 • Zajistit koordinovanou implementaci národní RIS3 strategie v Libereckém kraji.

 • Zkvalitnit proces podnikatelského objevování nových příležitostí tzv. EDP.

 • Přispět k plnému využití znalostního potenciálu Libereckého kraje.

 • Posílit konkurenceschopnost Libereckého kraje v Česku, Evropě i ve světě.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU SALK II:

 • Základní tým – tým SALK působí pod hlavičkou ARR - Agentury pro regionální rozvoj a Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK. Pomocí široké škály aktivit podporuje rozvoj inovačního prostředí v Libereckém kraji. Stěžejním dokumentem pro jeho aktivity je krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR. Významnou roli při koordinaci aktivit hrají pravidelná setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace a odborných inovačních platforem. Projekty vzešlé z aktivit SALK se průběžně ukládají do Akčního plánu projektu.
   

 • Mapování – tým SALK provádí mapování, sledování a analýzu vývoje inovačního prostředí v Libereckém kraji. Probíhají terénní šetření, workshopy s důležitými aktéry a průběžné vyhodnocování naplňování RIS3 strategie a akčních plánů. Hlavní výstupy mapování jsou zpracovány a zveřejněny v sekci Analýzy.
   

 • Asistence – cílem aktivity je podpořit prostřednictvím dotačního programu přípravu strategických projektů v kraji. Liberecký kraj příjemcům poskytuje Asistenční vouchery v hodnotě do 300 000 Kč na zpracování projektových záměrů usilujících o financování z veřejných zdrojů především z ČR a EU.
   

 • Propagace - cílem aktivity je vybudovat regionální inovační značku a portál 1012plus a oslovit jejich prostřednictvím odbornou i širokou veřejnost. Propagace se týká především pozoruhodných aktivit a úspěchů firem, organizací nebo jednotlivců inovačního ekosystému Libereckého kraje.
   

 • Vzdělávání - cílem aktivity je vzdělávání týmu SALK a posilování relevantních kompetencí ve veřejné správě, samosprávě a v partnerských organizací, které jsou součástí inovačního ekosystému Libereckého kraje. Součástí aktivity jsou rovněž akce pro širokou veřejnost.
   

 • Twinning - prostřednictvím spolupráce s izraelským partnerem se tým SALK detailně seznámí s aktivitami a zkušenostmi daného partnera a pomocí společných aktivit zajistí osvojení konkrétního podpůrného nástroje tak, aby mohl najít využití v podmínkách kraje.

Základní parametry projektu SALK II:

 • Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016369

 • Realizátor projektu: Liberecký kraj

 • Doba realizace projektu: 1. 10. 2019 – 31. 12. 2022

 • Rozpočet projektu: 25 276 385,82 Kč

Dokumenty RVVI Libereckého kraje ke stažení

Naše reference

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.